MEDEDELING

Aan de leden van Stormvogels Veendam,

Het einde van het jaar 2016 komt zienderogen snel nader bij en voor het bestuur even een moment om nieuws te delen met alle leden van Stormvogels Veendam.

Het ledental gaat richting de 400 personen wat natuurlijk een schitterend aantal is en een teken dat we in alle geledingen binnen en buiten de vereniging goed werk afleveren waarvoor onze dank.

Op woensdag 4 januari 2017 om 19.30 uur is er een pasavond voor clubkleding van LAWI, deze avond wordt gehouden in Hotel Parkzicht op het Museumplein te Veendam.

Op vrijdag 3 maart 2017 houden we weer onze Algemene Ledenvergadering met dit jaar een andere opzet dan wat jullie gewend waren. Om 19.00 uur starten we met de Ledenvergadering waarna er een pauze is, na de pauze 20.30 uur gaat Erik Dekker ons iets vertellen over vermogensmeters en voeding aansluitend doen we de ploegenpresentatie gepresenteerd door Theo Sikkema. Deze avond wordt gehouden in Hotel Parkzicht aan het Museumplein in Veendam.

We zijn binnen het bestuur druk doende om een nieuwe voorzitter te vinden als opvolger van Sievert Uneken, er zijn diverse gesprekken gaande en hopende dat er een potentiele kandidaat uit komt.

Het einde van het jaar houdt ook weer in dat er een drukke tijd komt voor onze penningmeester, die aan het eind van jaar de contributies weer via automatische incasso’s gaat innen voor degene die geen automatische machtiging heeft afgegeven dienen zelf over te maken op rekeningnummer NL43RABO0365016101.

Zoals is afgesproken op de Algemene Ledenvergadering zijn dit de bedragen:    

-             NTFU A lid            € 52,50

-             NTFU B lid            € 49,00

-             NTFU jeugdlid      € 42,50

-             NTFU M lid           € 20,00

-             KNWU lid             € 68,00

-             KNWU jeugdlid    € 57,00

-             KNWU kaderlid    € 24,00

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen en een goed uiteinde van 2016 en een gezond en sportief 2017

Bestuur Stormvogels Veendam